🔰پایین بودن انرژی🔰

 

بد‌خوابی و استرس مداوم
آسم و آلرژی
کم خونی
افت pH خون
سرعت و شدت زیاد در تمرین
کم آبی
مشکلات تیروئیدی
عدم دریافت کربوهیدرات کافی

منبع : سایت سردشت اسپرت