🔰 قلب دوم🔰

 

✅ قلب خون را در بدن پمپاژ می‌کند و به اعضای بدن می‌رساند.
✅عضلات سه ساق پا همانند دریچه هایی خون را پمپاژ میکند و از پا خون را بالا میکشد….

منبع : سایت سردشت اسپرت