🔰نمایان کردن رگ🔰

 

1️⃣ قطع مصرف قند مصنوعی
2️⃣کاهش مصرف نمک و کربوهیدارت
3️⃣مصرف شام قبل ساعت 9
4⃣4 روز در هفته هوازی
5️⃣مصرف چربیسوز و Bcaa
6⃣استراحت کافی

 

منبع : سایت سردشت اسپرت