🔰خوردن کاهو🔰

🔺کم کالری و بدون چربی
🔺برای داشتن قلبی سالم
🔺حاوی پروتئین های کامل
🔺مقابله با بیخوابی
🔺 مقابله با سرطان
🔺 برای تقویت چشم

منبع : سایت سردشت اسپرت