⁩فواید عرق کردن در ورزش ?

Related image

1⃣ دفع سموم از بدن

2⃣ دشمن سنگ کلیه

3⃣ تقویت سیستم تهویه بدن

4⃣ کمک به بهبودی زخم ها

5⃣ اندام عالی و قدرتی شدن ارامش مغز

6⃣ رهایی از شر جوش های زايد

 

منبع : سایت سردشت اسپرت