✅ ١١ عادت پیر کننده را بشناسیم:

Image result for ‫پیر کننده‬‎
🔸دیر خوابیدن
🔹کم تحرکی و ورزش نکردن
🔸تمایل به خوراکی های شیرین
🔹سیگار کشیدن
🔸مالیدن چشم
🔹تغییر پی در پی وزن
🔸خوابیدن روی شکم
🔹کنترل نکردن استرس
🔸نداشتن برنامه غذایی سالم
🔹نوشیدن ناکافی آب نسبت به نیاز بدنتان
🔸خصومت و دشمنی

 

منبع : سایت سردشت اسپرت