چرا در طول تمرین سریع #خسته میشیم❓

Image result for ‫خسته شدن ورزش‬‎

🗓 کم خونی

🗓 بی خوابی یا بدخوابی

🗓 استرس داشتن در طول روز

🗓 ممکن است بیمار باشید

🗓 ننوشیدن آب کافی

🗓 مشکلات تیروئیدی

🗓 نداشتن برنامه غذایی درست

🗓 استاندارد نبودن برنامه تمرینی

 

منبع : سایت سردشت اسپرت